Kategórie

INFOSERVIS

Žiarovky a svetelné zdroje rozdeľujeme na TEPLOTNÉ, VÝBOJKY a LUMINISCENČNÉ. Žiarovky a halogénové žiarovky patria k teplotným svetelným zdrojom. Pracujú na nasledujúcom princípe: keď volfrámovým vláknom umiestneným do banky s plynom prechádza elektrický prúd, vzniká svetlo, ktorého spektrum je podobné spektru žiarenia absolútne čierneho telesa. Pri výbojkách vzniká svetlo prechodom elektrického prúdu cez plynovú plazmu, prípadne plazmu kovových pár v uzatvorenom horáku. Existujú dva druhy výbojok podľa tlaku plniacej látky: vysokotlakové výbojky a nízkotlakové výbojky. Typickým predstaviteľom vysokotlakových výbojok sú halogenidové výbojky. Nízkotlakové výbojky poznáme ortuťové a sodíkové, pri ktorých tlak náplne je len pár milibarov. Luminiscenčné svetelné zdroje sú založené na princípe teploty pevnej látky, luminiscenčné žiarenie vzniká pri prechode elektrónov z jednej energetickej hladiny do druhej (typickým príkladom je LED svetelný zdroj).

Žiarovky a svetelné zdroje rozdeľujeme na TEPLOTNÉ, VÝBOJKY a LUMINISCENČNÉ. Žiarovky a halogénové žiarovky patria k teplotným svetelným zdrojom. Pracujú na nasledujúcom princípe: keď volfrámovým vláknom umiestneným do banky s plynom prechádza elektrický prúd, vzniká svetlo, ktorého spektrum je podobné spektru žiarenia absolútne čierneho telesa. Pri výbojkách vzniká svetlo prechodom elektrického prúdu cez plynovú plazmu, prípadne plazmu kovových pár v uzatvorenom horáku. Existujú dva druhy výbojok podľa tlaku plniacej látky: vysokotlakové výbojky a nízkotlakové výbojky. Typickým predstaviteľom vysokotlakových výbojok sú halogenidové výbojky. Nízkotlakové výbojky poznáme ortuťové a sodíkové, pri ktorých tlak náplne je len pár milibarov. Luminiscenčné svetelné zdroje sú založené na princípe teploty pevnej látky, luminiscenčné žiarenie vzniká pri prechode elektrónov z jednej energetickej hladiny do druhej (typickým príkladom je LED svetelný zdroj).

Filtruj...

Kategórie
Cena
Výrobca

Žiarovky268 produktov v tejto kategórii

str.
Zobr. 1 - 16 z 268